Als uw artikel een gebrek vertoont binnen de garantieperiode, kan u via uw klantaccount een klacht indienen. Het is de inzendingsdatum van het formulier die bepalend zal zijn voor de commerciële garantietermijn.

Om een aanvraag te doen, moet u de volgende stappen volgen:

  1. Ga naar Mijn account en bekijk de details van uw bestelling.

  2. Kies voor het betreffende artikel de reden van uw verzoek. Vul het formulier van de klantendienst in.

  3. De klantendienst zal zo snel mogelijk contact met u opnemen om een oplossing voor te stellen. 

Vergeet niet om enkele foto's van het probleem bij te voegen, dit kan onze kwaliteitsafdeling helpen bij het bestuderen van uw dossier!

Heb je het antwoord gevonden?